Den russiske flådes historie påbegyndtes ca. 1696. Den gang var Rusland i krig med det Osmaniske imperium, og Peter den Store besluttede at bruge krigsskibe. I løbet af vinteren byggedes skibene, og i starten af den anden Azov kampagne i maj 1696 var 2 linjeskibe, 4 brandera, 23 galejer og 1300 struge bygget. D. 19.juli 1696 tog russerne Azov fæstning. D.20.oktober 1696 blev et nyt dekret offentliggjort. ”Skibe skal være”, - ved denne kort formulering blev etableringen af den russiske flåde godkendt.

Fra det tidspunkt begyndte et aktivt skibsbyggeri i Rusland. Fra 1696 til 1697 byggede sekulære og religiøse grundejere skibe i fællesskaber (”kumpanstva”). I 1700 blev disse fællesskaber afskaffet, fordi de ikke var effektive. Fra den tid skulle man betale skat til statskassen til brug for at bygge og reparere skibe.

Efter en mislykket Prut kampagne af Peter den Store i 1711 mistede Rusland kysten ved  Azovske havet. Azovske flåde, som blev etableret her i 1696, eksisterede ikke mere fra 1711. Samtidigt blev  aktivt skibsbyggeri gennemført i Voronezh Admiralitetet. Den Baltiske flåde blev etableret i 1703 og fik senere sin hovedbase i Kronstadt. Siden 1704 begyndte opførelsen af Admiralitetets værfter i Skt. Petersborg, som senere blev hovedstad for det russiske imperium indtil 1918.

 

Billede: Ivan Ajvazovskij. 20-kanoners skib (1852).

 

На русском