Kultur er et system af værdier og livspræsentationer, menneskelige adfærdsmønstre og normer, som overføres til efterfølgende generationer. Kulturen inkluderer sprog, ideer, traditioner, ritualer, ceremonies osv., som eksisterer i et eller andet samfund.

Russiske skibes forlis ved Nordjyske kyster kan ses som kulturmøde mellem repræsentanter fra to forskellige kulturer - den russiske (sømændene) og den danske (kystbeboerne).

Russiske sømænds kultur blev dannet under indflydelse af maritime traditioner fra en side og religiøse traditioner fra den anden. Religiøse traditioner blev repræsenteret af både kristne og hedenske skikke. F.eks. bad man under stormen til Skt. Nikolaj, som skulle hjælpe til sømænd. Samtidig havde russiske sømænd den tro, at døde sømænds sjæle skulle blive til måger, og derfor måtte måger ikke dræbes.

Billede: Ivan Ajvazovskij. Vindmølle på kysten (1837)

 

На русском