Ved traditioner forstås de menneskelige adfærdsregler, vaner, færdigheder, der er dannet gennem flere generationer. Den russiske flåde har også sine egne traditioner, som udvikledes over tre hundrede års flådens historie, hvoraf nogle er præsenteret nedenfor.

Fartøjers hilsner. Den første til at hilse var det skib, som er svagest. For eksempel, hvis 32-kanones fregat og  66-kanones linjeskib mødtes, så skulle fregatten hilse  først.

Hilsner på skibet. De lavest rangerende skulle hilse på de højerestående. I begyndelsen skulle man tage sin kasket af, men bagefter denne skik blev erstattet af at gøre honnør med højre  hånd.

Respekt for højerestående rang. Hvis man sejlede, så var det uhøfligt at overhale en båd med en, som var af højerestående i rang. Højerestående på skibet skulle altid gå til højre fra de lavest rangerende. Et faldereb til højre blev altid brugt til admiraler og officerer samt gæster, mens et venstre skulle bruges af alle andre på skibet.

 

Billede: Ivan Ajvazovskij. Solnedgang på havet (1848)

 

На русском